ZGODY* NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

Chcę otrzymywać informacje handlowe (np. cenniki, informacje o rabatach, produktach, promocjach miesiąca, wydarzeniach promocyjnych itp.) od TADMAR Sp. z o.o.:

 

Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych jest TADMAR Sp. z o.o. Nasza siedziba jest w Poznaniu. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000956167, kapitał zakładowy 85 000 000 PLN. Nasz NIP 7822907770. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.

JAK MOZESZ SIE Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 • listownie: ul. Torowa 2/4, 61-315 Poznań
 • e-mailem na adres: odo@tadmar.pl,

JAKIE MASZ PRAWA?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

CO ZROBIĆ GDY UWAŻASZ, ŻE PRZETWARZAMY TWOJE DANE NIEZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWNYMI?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PO CO NAM TWOJE DANE, CZYLI W JAKIM CELU JE PRZETWARZAMY?

W celu marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, a w szczególności przekazywania informacji handlowych drogą telefoniczną (w tym poprzez połączenia głosowe) oraz wysyłaniu do Ciebie newsletterów, SMS-ów i MMS-ów oraz analizie czy zapoznajesz się z ich treścią oraz które z informacji czytasz najchętniej, a także w celu analizowania lokalizacji, w której odbieracie Państwo wiadomości od nas, co z kolei umożliwi nam wysyłanie informacji, które z uwagi na Państwa lokalizację mogą być przydatne np. informacji o ofercie dedykowanej dla określonego obszaru.

CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Jest to dobrowolne. Przy czym bez podania Twoich danych nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie newsletterów, SMS-ów / MMS-ów ani kontaktować się z Tobą telefonicznie poprzez połączenia głosowe.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia – Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów, a w przypadku wysyłania newslettera - analizowanie czy czytacie Państwo nasze newslettery oraz które treści czytacie Państwo najchętniej, a także analizowanie lokalizacji, w której odbieracie Państwo wiadomości od nas, co z kolei umożliwi nam wysyłanie informacji, które z uwagi na Państwa lokalizację mogą być przydatne np. informacji o ofercie dedykowanej dla określonego obszaru.

Art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę na otrzymywanie tekstowych komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu;

Art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Państwa numer telefonu;

KOMU PRZEKAŻEMY TWOJE DANE?

 1. podmiotom z grupy 3W Dystrybucja Budowlana S.A.,
 2. podmiotom zajmującym się prowadzeniem korespondencji w naszym imieniu,
 3. podmiotom obsługującym nasze call-center,
 4. agencjom marketingowym,
 5. dostawcom narzędzi do:
  • a) prowadzenia marketingu,
  • b) wysyłki newsletterów, SMS i MMS,
  • c) celów analitycznych i statystycznych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzaniadanych w celach marketingowych.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Twoja dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZY BĘDZIEMY STOSOWALI ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI?

Nie będziemy stosować w stosunku do Ciebie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

CZY PO PRZEKAZANIU NAM DANYCH MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ ICH PRZETWARZANIU?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.