Reklamacja

Jak zgłosić reklamację?
Klienci mogą dochodzić swoich praw w ramach reklamacji zakupionych towarów. Prosimy o zgłaszanie reklamacji bezpośrednio do opiekuna w danej hurtowni.

- Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem lub objętym ochroną konsumencką.

- Wszystkie Produkty oferowane w Portalu e-tadmar posiadają gwarancję Producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Okres gwarancji dla Produktów jest liczony od dnia jego dostarczenia do Klienta i może być różny dla odmiennych produktów.

- Dokumentem uprawniającym do realizacji gwarancji jest dowód zakupu: faktura VAT.

- Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać do opiekuna będącego przedstawicielem Sprzedawcy.

- Klient pokrywa koszty odbioru oraz dostawy w przypadku wymiany Produktu na wolny od wad.
Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi pisemnie na adres e-mail lub telefonicznie.