PROMOCJA KAN 2023

Zasady:

Uczestnik promocji, który w trakcie trwania promocji zakupi 600 mb rur objętych promocją, otrzyma bon SODEXO o wartości 50 zł. Obowiązuje wielokrotność nagród.

Nagrody:

400 x bon Sodexo o wartości 50 zł
Nagrody zostaną wydane na podstawie formularzy zamówień (Załącznik nr 1). Nagrody będą do odbioru w hurtowniach po zakończeniu i rozliczeniu promocji.

Produkty objęte promocją:

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

Pobierz regulamin promocji KAN 2023
Pobierz załącznik nr 1 - formularz zamówienia nagrody - do promocji KAN 2023
Pobierz załącznik nr 2 do regulaminu promocji KAN 2023