PROMOCJA na rurę WAVIN

Zasady:

Uczestnik promocji, który w trakcie trwania promocji zakupi minimum 600 mb rury objętej promocją, otrzyma polar. Obowiązuje wielokrotność nagród. Jeden Klient może odebrać maksymalnie 5 nagród.

Nagrody:

130 x polar 4F
Nagrody zostaną wydane na podstawie formularzy zamówień (Załącznik nr 1). Nagrody będą do odbioru w hurtowniach po zakończeniu i rozliczeniu promocji.

Produkty objęte promocją: rura WAVI-101248

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

Pobierz regulamin promocji na rurę WAVIN
Pobierz załącznik nr 1 - formularz zamówienia nagrody - do promocji na rurę WAVIN
Pobierz załącznik nr 2 do regulaminu promocji na rurę WAVIN