Promocja Rozdzielacze FERRO 2023

Zasady:

Uczestnik promocji, który w trakcie trwania promocji zakupi jednorazowo dowolne 4 rozdzielacze objęte promocją (dotyczy to także mixu asortymentu), otrzyma karty upominkowe ORLEN o wartości 150 zł brutto. Obowiązuje wielokrotność nagród, jednak jeden Klient może odebrać maksymalnie 5 nagród.

Nagrody:

45 x karty upominkowe ORLEN o wartości 150 zł brutto. Nagrody zostaną wydane na podstawie formularzy zamówień (Załącznik nr 1). Nagrody będą do odbioru w hurtowniach po zakończeniu i rozliczeniu promocji.

Produkty objęte promocją: rozdzielacze N-RZP, SN-RZP

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

Pobierz regulamin promocji rozdzielacze FERRO 2023
Pobierz załącznik nr 1 - formularz zamówienia nagrody - do promocji rozdzielacze FERRO 2023
Pobierz załącznik nr 2 do regulaminu promocji rozdzielacze FERRO 2023