Promocja VALVULAS ARCO 2023

Zasady:

Uczestnik promocji, który w trakcie trwania promocji zakupi produkty objęte promocją za kwotę minimum 700 zł netto otrzyma bluzę TADMAR & ARCO marki 4F. Obowiązuje wielokrotność nagród jednak jeden Klient może odebrać maksymalnie 5 nagród.

Nagrody:

80 x bluza TADMAR & ARCO marki 4F.
Nagrody zostaną wydane na podstawie wypełnionych formularzy zamówień (Załącznik nr 1). Nagrody będą do odbioru w hurtowniach po zakończeniu i rozliczeniu promocji.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem promocji.

Pobierz regulamin promocji VALVULAS ARCO 2023
Pobierz załącznik nr 1 - formularz zamówienia nagrody - do promocji VALVULAS ARCO 2023
Pobierz załącznik nr 2 do regulaminu promocji VALVULAS ARCO 2023