Automatyczny zawór napełniania instalacji - mity i fakty

Automatyczny zawór napełniania instalacji - mity i fakty

Temat pomp ciepła nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednym z flagowych produktów firmy Caleffi, obecnym w naszym katalogu od ponad 15 lat, jest zawór antyzamarzaniowy iStop® (dawniej seria 108). Warto również wspomnieć, że w tym roku otrzymał on prestiżową nagrodę Design+ na targach ISH we Frankfurcie. Od kilku lat szczegółowo prezentujemy to rozwiązanie w naszych artykułach branżowych oraz w ramach cyklu prowadzonych przez nas szkoleń.

Powiązanym produktem z zaworami iStop® jest zawór automatycznego napełniania instalacji z serii 553, który usprawnia działanie tak zabezpieczonego układu.


Automatyczny zawór napełniania instalacji z serii 553

Podczas moich rozmów z uczestnikami szkoleń zauważyłem, że to rozwiązanie budzi pewne wątpliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o prawidłowe podłączenie tego elementu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W niniejszym artykule postaram się ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. W tym celu prześledzę normy, które regulują tę kwestię, sięgając aż do lat 90. W pierwszej kolejności należy tutaj zacytować zapis który znalazł się w normie PN-B-01706:1992 w punkcie 2.4.2. dotyczącym ochrony przed przepływem zwrotnym, a który brzmiał: “Urządzenia centralnego ogrzewania lub klimatyzacji mogą być połączone z instalacją wodociągową tylko okresowo za pomocą elastycznego przewodu z zastosowaniem zaworu odcinającego i zwrotnego”

W 1999 roku norma ta została uzupełniona o załącznik Az1 opracowany na podstawie DIN 1988 oraz EN 1717, który rozszerzał informacje odnośnie sposobu zabezpieczenie instalacji przed przepływem zwrotnym. W tablicy A4 pojawiła się informacja odnośnie zabezpieczenia urządzenia do napełniania systemu ogrzewania.

Wyszczególniono dwa przypadki:
- woda bez inhibitorów (kategoria 3) - gdzie zabezpieczenie stanowił izolator przepływów zwrotnych typu Ca
- woda z inhibitorami (kategoria 4) - gdzie zabezpieczenie stanowił izolator przepływów zwrotnych typu Ba

To stanowiło już pewną sugestię, że urządzenia służące do automatycznego napełniania mogą być na stałe wbudowane w instalację pod warunkiem zastosowania ww. zabezpieczeń. Niestety w samej treści punkt 2.4.2 normy PN-B-01706:1992 pozostawiono wyżej cytowane zdanie. Dodano jedynie akapit, informujący o zamieszczeniu szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym w załączniku Az1. Taka konstrukcja przepisu wprowadzała niepewność w zakresie stosowania zaworów z rodziny do której należy seria 553.

Na szczęście norma PN-B-01706:1992 została wycofana w 2009 roku. Niestety rozwiązania w niej zawarte w zakresie ochrony przed przepływem zwrotnym są nadal cytowane, co jest błędem. Obecnie obowiązującym dokumentem jest norma PN-EN 806-2, która została wprowadzona w roku 2005. W punkcie 7.4, dotyczącym “Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym” odsyła nas do normy PN-EN 1717 - “Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny “

I tutaj wszystko zostaje wyjaśnione!

W punkcie 5.3.2, zatytułowanym "Podłączenia", znajduje się informacja, że wszystkie podłączenia należy traktować jako stałe.

W tabeli B.1 tej normy określono, że woda w układach centralnego ogrzewania bez dodatków klasyfikowana jest jako kategoria 3, co oznacza, że wymaga zastosowania zabezpieczenia typu Ca. Natomiast woda z dodatkami (np. inhibitor), jest klasyfikowana jako kategoria 4, czyli wymagająca zastosowania zabezpieczenia typu Ba.

Zastosowanie zaworów automatycznego napełniania połączonych na stałe w instalacji jest zgodne z przepisami obowiązującymi w Polsce pod warunkiem zastosowania dodatkowe zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

Taki element może być stosowany jako osobny zawór:
- izolator przepływów zwrotnych typu Ca z serii 573


Izolator przepływów zwrotnych typu Ca

- izolator przepływów zwrotnych typu Ba z serii 580


Izolator przepływów zwrotnych typu Ba

lub jako gotowa grupa napełniania instalacji 580011


Automatyczny zestaw do napełniania instalacji z serii 580

Zachęcam do kontaktu z działem technicznym firmy Caleffi w celu poszerzenia wiedzy na temat instalacji sanitarnych. Ponadto, zapraszamy do zapoznania się z naszym blogiem ASK CALEFFI, gdzie w najnowszym wpisie omawiamy również problematykę usuwania zanieczyszczeń.

autor: Przemysław Dutka
kierownik działu technicznego
w firmie Caleffi Poland