Dołącz do programu partnerskiego KAN

Dołącz do programu partnerskiego KAN

Trzy etapy i gwarantowane nagrody: program partnerski KAN Wspieramy Najlepszych właśnie się rozpoczyna.

Srebrny, Złoty i Platynowy – to kolejne etapy nowego programu partnerskiego KAN, skierowanego do instalatorów, którzy specjalizują się w realizacjach wykonywanych na zlecenie inwestora indywidualnego, korzystając z systemów KAN-therm.

Każdy etap oznacza zdobycie nowych przywilejów, poczynając od karty przedpłaconej, bezpłatnych szkoleń czy doradztwa technicznego, a na doradztwie prawnym kończąc. Program partnerski Wspieramy Najlepszych jest skierowany do firm instalatorskich, które korzystają w swojej pracy z produktów KAN-therm.

Kto może zostać uczestnikiem programu?

Każdy instalator, który poprzez platformę www.wspieramynajlepszych.pl będzie sukcesywnie zgłaszać swoje realizacje wykonane na zlecenie inwestora indywidualnego z wykorzystaniem systemów instalacyjnych KAN-therm. Już pierwsza zatwierdzona realizacja oznacza rozpoczęcie udziału w programie na podstawowym poziom członkostwa i potwierdza hasło przewodnie akcji promocyjnej: „Instaluj systemy KAN-therm i zyskuj jeszcze więcej”.

Poziom Silver

Pierwszy poziom programu oznacza wydanie uczestnikom karty przedpłaconej, na którą będą trafiać środki w wysokości 2% wartości każdej zrealizowanej i zatwierdzonej inwestycji opartej na systemach KAN-therm. Gwarancja wypłaty środków i możliwość wykorzystania ich w dowolny sposób następuje po trzech zatwierdzonych inwestycjach, czyli w kolejnym poziomie programu.

Ponadto uczestnikom przysługuje bezpłatny dostęp do platformy szkoleniowej online oraz możliwość skorzystania z indywidualnych szkoleń praktycznych. Dla wielu instalatorów będzie to pierwsza, wyjątkowa możliwość uczestnictwach w tego typu szkoleniu, które rozwieje wszelkie wątpliwości odnośnie stosowania i montażu poszczególnych elementów danego systemu KAN-therm.

Dla instalatorów istotna jest możliwość otrzymania opracowania technicznego projektu instalacyjnego dla danej inwestycji. Opracowanie daje pewność optymalnego dobrania elementów systemu, łącznie z długością, średnicą czy rozstawem rur. Pozwala również lepiej zorganizować prace na budowie.

Każdy instalator z modułu Silver ma do dyspozycji bibliotekę dokumentów KAN, zawierającą materiały techniczne niezbędne w pracy instalatora.

Co więcej uczestnicy mogą również skorzystać ze wsparcia technicznego doradcy KAN w danym regionie i w razie potrzeby skorzystać z wypożyczalni narzędzi Ramirent w zakresie ofert KAN (karty rabatowe).

Trzy zgłoszone i zatwierdzone realizacje klasyfikują uczestnika do kolejnego poziomu.

Poziom Gold

To drugi etap członkostwa, pozwalający na jednoczesne korzystanie z przywilejów poziomów Silver i Gold. Na tym etapie można już korzystać ze środków zgromadzonych na karcie przedpłaconej, w wysokości 2% od wartości inwestycji w systemie KAN-therm.

Platforma umożliwia także założenie strony internetowej instalatora zgodnie z szablonem, stworzenie personalizowanego banneru oraz otrzymanie wizytówek Autoryzowanego Instalatora KAN. Praktyczny punkt tego etapu to uniformy robocze (ogrodniczki + bluza), dzięki którym dana firma zyskuje wizerunkowo w oczach klienta.

Warto też zwrócić uwagę na kolejny cykl szkoleń gwarantowanych, tym razem z zakresu tzw. umiejętności miękkich, przygotowujących do profesjonalnych rozmów z klientem, prowadzenia procesu negocjacji czy sporządzenia korzystnej umowy.

Aby przejść do kolejnego etapu należy zgłosić 10 instalacji zrealizowanych na produktach KAN-therm.

Poziom Platinum

Ostatni, a zarazem najbardziej prestiżowy poziom programu, zdecydowanie odzwierciedla jego nazwę: Wspieramy Najlepszych. Tutaj profesjonalne wsparcie producenta sięga poziomu VIP i poza dotychczas otrzymanymi przywilejami z poziomów Silver i Gold, uczestnik programu otrzymuje gwarantowane doradztwo prawne z zakresu finansowo-podatkowego, możliwość wizualizacji środków transportu oraz zaproszenie na eventy VIP.

Dodatkowe funkcjonalności

Biblioteka dokumentów: każdy uczestnik programu otrzymuje łatwy i bezpłatny dostęp do materiałów KAN: folderów, katalogów, certyfikatów, atestów i aplikacji.

Osobisty kalendarz: uczestnik może wpisywać do kalendarza ważne firmowe wydarzenia oraz planować poszczególne etapy realizowanych inwestycji. W kalendarzu zdalnie będą pojawiać się informacje z zakresu dodatkowych promocji, oraz wydarzeń w danym regionie, np. wizyty Mobilnego Centrum Szkoleniowego.

Zostań partnerem KAN i korzystaj z większych przywilejów. Już teraz wejdź na platformę www.wspieramynajlepszych.pl i dołącz do programu. Im więcej inwestycji zgłosisz, tym szybciej skorzystasz z gwarantowanych przywilejów.
Zapraszamy!