Jak ustawić pompę obiegową, aby efektywnie pracowała w danym typie instalacji?

Jak ustawić pompę obiegową, aby efektywnie pracowała w danym typie instalacji?

Efektywna i wydajna – pompa obiegowa od kilkudziesięciu lat jest niezbędnym elementem wielu instalacji. Jej dobór i odpowiednie ustawienie są kluczowymi aspektami mającymi wpływ na sprawne działanie instalacji.

Wybór właściwej charakterystyki pracy pompy obiegowej to klucz do osiągnięcia efektywności układu, a jednocześnie to jeden z etapów najczęściej pomijanych przy tworzeniu instalacji. Z reguły pozostawia się pompy obiegowe z ustawioną nastawą fabryczną – a każda z nich powinna mieć ustawioną indywidualną charakterystykę w zależności od typu instalacji.

W przypadku doboru odpowiedniej charakterystyki pompy, ważne jest uwzględnienie kilku czynników, takich jak rodzaj pompowanego medium, wymagany przepływ i wysokość podnoszenia. Wartości te powinny być wskazane w projekcie instalacji grzewczej.

Jakie są skutki nieodpowiedniego wyboru trybu pracy i charakterystyki?

Ustawienie zbyt małej wydajności i błędnej charakterystyki spowoduje zbyt słaby przepływ medium w instalacji. Może to prowadzić do niedogrzewania pomieszczeń lub długiego czasu oczekiwania na ich wygrzanie.

W przypadku ustawienia zbyt dużej wydajności domownicy mogą słyszeć szumy dochodzące z instalacji (szczególnie przy ogrzewaniu grzejnikowym). Ponadto z uwagi na zbyt szybki przepływ i zbyt mały spadek różnicy temperatur względem zasilania i powrotu źródło ciepła może ciągle się włączać i wyłączać, a sama instalacja nie będzie odpowiednio grzała. Taka sytuacja może mieć miejsce szczególnie przy ogrzewaniu podłogowym.

Aby uniknąć tych problemów, ważne jest, aby pompa obiegowa była ustawiona zgodnie z zaleceniami oraz normami dotyczącymi instalacji. Odpowiednie jej ustawienie wpływa nie tylko na prawidłową pracę, ale także gwarantuje sprawne działanie całej instalacji.

Dobór właściwej charakterystyki pompy obiegowej do rodzaju instalacji

W pompie AFRISO APH możemy wybrać jedną spośród trzech charakterystyk pracy:

Proporcjonalną – zalecaną do instalacji, w których większe straty ciśnienia występują w rurach rozprowadzających czynnik, niż w emiterach ciepła. Rekomendowana do instalacji grzejnikowej wykonanej w systemie dwururowym.
Stałociśnieniową – przeznaczoną do instalacji, w których największe straty występują w emiterach ciepła. Takimi instalacjami są np. instalacje ogrzewania płaszczyznowego. Te charakterystyki dobrze sprawdzą się również w instalacjach modernizowanych, bez dokumentacji projektowej.
Stałoobrotową – rekomendowaną do instalacji, w których nie występują żadne elementy regulacyjne oraz wymagany jest stały przepływ medium. Z takimi charakterystykami powinna pracować pompa zastosowana do ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej lub bufora ciepła.

Ustawienie charakterystyki oraz wybór odpowiedniego biegu spośród trzech możliwych trybów przekłada się na ograniczenie zużycia energii w trakcie działania oraz efektywne i komfortowe działanie instalacji.